Dari (Aufruf)

میکروفاندس: ایده خود را تحقق بخشید

فمند است برای جوانان پناهنده تا 27 سال ، که حداکثر 7 سال در آلمان زندگی می کنند و به دلیل مشکلات (Der Mikrofonds). زبان ، اقامت و / یا سایر موانع اداری تا امروز ابزارهای موجود برای تامین اعتبار یا پروژه از آنها سلب شده است.

شما جوان هستید، یعنی بین 14 تا 27 ساله

شما در برلین زندگی میکنید

شما در جریان 7 سال گذشته به آلمان پناه آورده  اید

شما در حال برنامه ریزی یک فعالیت فرهنگی هستید

به عنوان مثال:

 -یک ستیژ باز موسیقی با هنرمندان متعدد

نمایش تئاتر در خیابان برای جلب توجه به موضوعات خاص

چاپ بروشور با اشعار و داستان هایی که توسط شما و دوستانتان در طول زمان خود در مرکز ضبط و یا تسلیم دهی اولیه آماده شده است

آموزش و یا کورس رقص

- یک فیلم کوچک در مورد یک موضوع خاص، که مربوط به علاقه و مصروفیت شما میباشد

 یا  اشیای مشابه ...

شما برای آن به پول نیاز دارید؟

تا این که شما بتوانید فعالیت های فرهنگی خود را پیاده سازی کنید، ما می توانیم به شما الی 500 یورو بدهیم.

ما به شما الی  500 یورو میدهیم بخاطر:

شما می توانید از آن  استفاده کنید٬برای مثال:

پرداخت اجاره برای میکروفون و سیستم و تجهیزات برای جلسه جم  و یا رقص شما

خرید لباس برای اجرای تئاتر شما

 چاپ بروشور شما

هزینه های چاپ

  پرداخت اجاره اتاق تمرین برای کارگاه آموزش رقص

دوربین و یا کمره را برای فیلم خود قرض گرفتن

و غیره

ما از شما حمایت میکنیم

ما هستیم…

عبدال امينه محمد و مروه الرضوانی از صندوق مبارزه جوانان(Aktionsfonds Jugend.Sprungbrett.Kultur). اسپرنگبرت. كولتور انجمن Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V (انجمن ملی جوانان فرهنگی برلین).

ما به شما در زبانهای آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، هوزا، دندی و زارما مشورت می کنیم (اگر شما به زبان های بیشتری نیاز دارید، می توانیم آن را نیز سازمان دهیم).

(زبان های دیگر ممکن است)

با ما تماس بگیرید یا یک پست الکترونیکی بنویسید - ما با شما زمان ملاقات را تنظیم خواهیم کرد!

مهم: قبل از تماس با ما، لطفا بخش سوال معمول ما را (در وب سایت) چک کنید
  ، آیا ما می توانیم پروژه شما  را راه اندازی کنیم.
ما منتظر بسیاری از ایده های هیجان انگیز هستیم!

 یک پروژه  انجمن  LKJ e.V.  شهر برلین

بودجه توسط اداره امور مجلس سنا، آموزش و پرورش، جوانان و خانواده

انجمن ملی جوانان فرهنگی برلین

پروژه Jugend.Sprungbrett.Kultur

Obentrautstr. 57

10963 Berlin

ایمیل: aktionsfonds@lkj-berlin.de

030/98 38 99 35

https://www.lkj-berlin.de/jugendsprungbrettkultur/mikrofonds